Blogg

Här delar vi bland annat med oss av länkar till nypublicerade undersökningar, best practices, utbildningar och böcker. Enjoy!


Snabbkurs i AI, ML, DL & NN

Snabbkurs i AI, ML, DL & NN

Artificiell Intelligens, Automatisering, DevOps / September 17, 2017

“Artificiell Intelligens”, “Machine Learning”, “Deep Learning”, “Neural Networks” är ord som det skrivs otroligt mycket om just nu. Vad är det mer än att en dator kan vinna över en människa i schack eller go?

Är det någon vi inom test och kvalitétssäkring kan nyttja?

Det finns några som använder sig av AI inom test. En tidigare kvalitétsansvarig för Google Chrome har startat ett bolag som automatiskt testar mobil-appar

Läs vidare

Testautomatisering eller Riskbaserad testning

Testautomatisering eller Riskbaserad testning

Automatisering, DevOps / May 9, 2017

I dessa dagar med införandet av continuous integration/delivery, micro-services, DevOps osv. Vad är det bästa sättet att angripa kvalitetssäkring av systemen?

Tiden då test-teamet fick ett par dagar eller en vecka på sig att kvalitetssäkra en patch verkar vara förbi. Nu skall allt automatiseras och inkluderas i diverse pipelines.

Behöver man då 100% testtäckning eller jobbar man in sig i ett hörn där underhållet av testscript tar knäcken på de mest uthålliga ut

Läs vidare

Hur långt ska man gå med prestandatest?

Hur långt ska man gå med prestandatest?

Prestandatest / July 8, 2016

Istället för att kunder eller användare av IT-system ringer och klagar på att sajten eller applikationen är seg, kan man med fördel arbeta proaktivt med prestandaoptimering.

I vissa fall är det onödigt att lägga tid och pengar på att optimera prestandan för en sajt, men i vissa fall kan det vara skillnaden mellan att lyckas eller inte.
Jag personligen har vid flera tillfällen valt att avbryta inköp på nätet när en sajt varit för slö enligt mitt tycke. Jag har g

Läs vidare

Effektivare leveranser av mjukvara

Automatisering / April 14, 2016

Continuous Delivery är hett just nu. Grundtanken är att öka produktiviteten och träffsäkerheten för utvecklingsprojekten, helt enkelt att leverera oftare, till längre kostnad, med en högre kvalité och med mindre bekymmer än tidigare.   (more…)

Läs vidare

När applikationer går från att stödja affären till att vara en del av den

Automatisering, Prestandatest, Releasehantering / March 14, 2016

I begynnelsen av informationsåldern var it-system ett sätt att stödja verksamheten. Numer byggs it-systemen ofta in i kärnan av verksamheten. Ett bra exempel är Über (more…)

Läs vidare

Business Analyst going Agile

Business Analysis / March 2, 2016

Är Business Analyst-rollen överflödig nu när många arbetar enligt agile och scrum?

Har rollen Product Owner tagit över allt det en BA gjorde tidigare?

(more…)

Läs vidare