Business Analyst going Agile

Business Analysis / March 2, 2016

Är Business Analyst-rollen överflödig nu när många arbetar enligt agile och scrum?

Har rollen Product Owner tagit över allt det en BA gjorde tidigare?

Här är en artikel (och pod-avsnitt) ang. just detta:

The Agile BA myths and misconceptions

business_analysis2