När applikationer går från att stödja affären till att vara en del av den

Automatisering, Prestandatest, Releasehantering / March 14, 2016

I begynnelsen av informationsåldern var it-system ett sätt att stödja verksamheten. Numer byggs it-systemen ofta in i kärnan av verksamheten. Ett bra exempel är Über

För att kunna förverkliga sin affärsidé, har de från början tagit hjälp av teknologi som finns till hands idag och byggt it-system i centrum. Där chaufförer och kunder kan ansluta sig och kopplas ihop. Über själva äger inga materiella ting, de äger informationen och kontakterna mellan kunder och åkare. En briljant idé som även är väldigt väl genomförd.

Systemet utvecklas hela tiden och just nu rullar de tex. ut funktioner som att samåka/dela taxi med andra kunder som skall åka från och till platser nära varandra. Kostnaderna för kunderna sänks och framförallt är det bättre för miljön.

Hur gör man om man har en idé eller vill förändra sättet man idag arbetar med sina it-system? Man vill få sina lösningar ut till sina användare så effektivt och med så bra kvalité som möjligt. Här är ett par punkter som är bra att ta med sig:

http://techbeacon.com/building-next-generation-cloud-native-apps-essential-guide