Våra Värderingar

Be passionate about solving the problem, not proving your solution
Nathan Furr

Ödmjukhet

Vi har tillsammans massor med erfarenhet och kunnande som vi mer än gärna delar med oss av. Att dela med sig av kunskaper och erfarenheter triggar oss att också lära oss själva nya saker. Vi får fler perspektiv på det vi gör och har gjort, vilket leder oss till att göra det än bättre nästa gång.

Att alltid utvecklas och lära sig nya saker är något av det viktigaste för oss. En starkt bidragande orsak till möjligheten att utvecklas, beror på att det finns så många duktiga och generösa kollegor på NSHORE. Personer som ovillkorligen delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Integritet

Vi arbetar med kvalité, inget annat. Vi är en fristående oberoende part som arbetar för att kvalitén på systemen ska bli så hög som vår kunder önskar. Vi arbetar med affärsnytta. Vi arbetar MED utvecklare för att komma så nära utvecklingen som möjligt. Vi blir inte skadeglada när vi hittar brister i kvalitén, det triggar oss bara till att försöka eliminera bristen på bästa sätt. Detta gör vi genom att på ett prestigelöst och uppriktigt sätt kommunicera med de parter som vi arbetar med.

Engagemang

Att börja ett nytt uppdrag hos en kund innebär att både kunden och konsulten tagit ett ömsesidigt beslut om att konsulten skall utföra arbetet som uppdraget innebär. Har vi åtagit oss ett uppdrag vill vi skapa något bra och det för med sig att vi behöver vara engagerade, frågvisa och i vissa fall lite jobbiga. Vi vill förstå verksamheten, kulturen och affären för att på bästa sätt kunna skapa lösningar som passar.

Glädje

Trivs medarbetare på sin arbetsplats kommer de att utföra ett mycket bättre jobb. Utför de ett bättre jobb, blir kunder, medarbetare nöjdare och en positiv miljö skapas.

Vi vill att våra kollegor skall trivas på jobbet och ser därför till att alla skall ha intressanta uppdrag, få tillgång till de bästa utbildningarna och konferenser och vi ser till att hitta på saker vid sidan av det dagliga arbetet för att sprida den positiva miljön vi vill ska finnas.