Page Image

Business Analysis

Säkerställ att verksamheten får den lösning den behöver. Vi hjälper dig överbrygga gapet mellan verksamhet och teknik.

En Business Analyst översätter verksamhetens behov till tekniska lösningar. Och vice versa. Det är helt enkelt en person som tar hand om verksamhetens intressen och säkrar att dess mål uppnås. En Business Analyst hjälper också verksamheten att tydligt kommunicera sina behov i ett format som fungerar för både verksamheten själv och för personer inom IT.

 

Vad innebär det?

Det finns ofta flera olika tillvägagångssätt och lösningar för att lösa ett visst problem. Business Analysis handlar om att på ett strukturerat sätt hitta den bästa lösningen på problemet. Och att ta hänsyn till – och prioritera – alla olika aspekter som kan förekomma.

Business Analysis används för att beskriva flera olika arbetsuppgifter. För att förstå en organisations verksamhet, struktur och kultur använder vi flera olika tekniker och arbetssätt. Dessa hjälper oss att identifiera och rekommendera lösningar som låter din organisation nå sina mål på ett effektivt sätt.

 

Så arbetar vi

Vi gillar att analysera information, prata med människor, lösa problem och lära oss nya saker. Det är också, som vi ser det, några av grundförutsättningarna för att kunna leverera ett bra resultat som Business Analyst. Vi har även lång erfarenhet av teknik och kvalitetssäkring, vilket gör att vi kan ta fram fungerande, realistiska och specifika krav för just din verksamhet.

Som Business Analysts samlar vi in information och krav från omgivningen, organisationen och andra intressenter. Vi organiserar och dokumenterar våra slutsatser och ser till att kraven kan spåras till ett affärsbehov samt att alla lösningar matchar de identifierade kraven.

 

För mer information, kontakta Fredrik Söderborg

Telefon: 0707 – 58 85 21
E-post: fredrik@nshore.se