Page Image

Prestandatester

Vad klarar ditt system för last? Vi hjälper till att hitta och justera gränserna.

Genom våra prestandatester får du tydliga checklistor och åtgärdsdokumentation som hjälper dig att göra din applikation snabbare, mer stabil eller mer resurssnål. 

 

Vad innebär det?

Ju tidigare du identifierar problem med prestanda och resursförbrukning, desto snabbare och billigare kan du åtgärda dem och minska den tekniska skulden. Och du upptäcker själv eventuella brister i systemet, innan slutanvändaren eller kunden gör det. På det sättet minskar du badwill och undviker stress och dåliga beslut hos de som ska lösa problemen. Genom våra tester får du:

  • Maximerad användarupplevelse och nöjdare användare
  • Minimerat antal driftstopp och säkrare intäktsflöden
  • Bättre underlag inför budgetering av infrastruktur
  • Trygghet genom färre negativa överraskningar

Så arbetar vi

Vi utför tester av både egenutvecklade och inköpta system, websajter eller mobilappar. Vi hjälper dig att dokumentera hur systemet används, vilka krav som finns och inte finns. Innan vi startar upp projektet tar vi fram rekommendationer för vilka typer av tester som kan vara relevanta för just ert system och – inte minst – vilka testdata som behövs för genomförandet.

Prestandatester – Vi bistår med att tydliggöra krav, utföra prestandatester, rapportera resultat och ger dig förslag på prioriterade förbättringar.

Kapacitetsplanering – Genom våra tester beräknar vi hur resurserna i miljön kommer att nyttjas och ger en indikation på när det är dags att göra förändringar. Det hjälper er att göra mer exakta kostnadsberäkningar för både infrastruktur och drift.

Optimering av system – När vi testar olika system hittar vi ofta flaskhalsar. Med bakgrund i en analys av dessa ger vi förslag på vad vi anser kan justeras för bättre stabilitet och prestanda. Och vilka justeringar som ger mest “bang for the buck”.

Övervakning av prestanda – Under ett systems livscykel mäter vi prestandan på utvalda och kritiska delar av systemet för att se om systemets prestanda förändras. Vi analyserar även vilken del i systemet som orsakar förändringen och om prestandan på systemet håller sig inom de nivåer som avtalats.

Exempel på prestandaoptimering

Tiden det tar att ladda en förstasidan på en sajt ses i exemplet nedan. Det tog ca 9 sekunder när det var ett fåtal besökare inne på sidan. Under last varierade svarstiderna mellan 10 till 35 sekunder.

Efter analys av sidan kunde vi genomförda ett par quick-fixes i form av effektivare cache-konfiguration och komprimering av data. Efter det gjordes en översyn av infrastruktur och optimering av databaser vilket hjälpte till att få hela sajten betydligt snabbare och stabilare. Nu ligger svarstiderna på runt 2 sekunder vid ingen belastning och under hård last varierar det mellan 3 till 6 sekunder.

Prestandaoptimering
Blå graf – Antal samtidiga besökare.
Gul graf – Svarstider innan optimering.
Grön graf – Svarstider efter optimering

 

FredrikSöderborg2

För mer information, kontakta Fredrik Söderborg

Telefon: 0707 – 58 85 21
E-post: fredrik@nshore.se