Page Image

Release Management

Få kontroll över flödet av releaser från utveckling till test- och sedan leverans till produktionsmiljöer.

Releasehantering är ett övergripande sätt att förbättra kvalitén hos mjukvara. Vi kontrollerar flödet av releaser från utveckling till test- och sedan leverans till produktionsmiljöer. Genom releasehantering säkerställer du att endast testad, godkänd och spårbar mjukvara installeras i din produktion.

 

Vad innebär det?

Vi utvecklar och förädlar processen kring hantering, planering, schemaläggning och kontroller så att en mjukvara fungerar under alla steg i en utvecklingsfas. Hela vägen fram till driftsättning eller försäljningsstart. Organisationer som arbetar med agil utveckling ser ofta att releaser blir allt mer frekventa, så kallad Continuous Delivery. Främsta målet med Continuous Delivery och DevOps är att genomföra releaser av stabil mjukvara snabbare och mer frekvent.

 

Så arbetar vi

Med noggrann planering och kvalitetsuppföljning genom hela releasen från utveckling till test och driftsättning uppnår du bättre kvalitet och högre leveransprecision. Genom våra tjänster för release-hantering säkrar du kvaliteten redan från början, vilket besparar dig mycket tid och kostnader om eventuella problem uppstår. Smart releasehantering ger dig också möjlighet till en högre frekvens av releaser, utan att riskera kvaliteten i din produktion.

 

RobertNolmark

För mer information, kontakta Robert Nolmark
Telefon: 0733 – 77 61 07
E-post: robert@nshore.se